Onderstaande maandtarieven gelden over het jaar 2023. Indien er een partner aanwezig is dan hanteren wij een toeslag van 20% in plaats van 2x het maandtarief.

Bijzondere bijstand
Voor de kosten van Bewindvoering vragen wij bijzondere bijstand aan bij de gemeente. Bijzondere bijstand is voor mensen met een laag inkomen of mensen waarbij er beslag ligt op het inkomen of een schuldregeling aanwezig is.

Kosten beschermingsbewind

Omschrijving Schulden Tarief maandelijks Tarief opstarten Tarief afsluiten
Alleenstaande Geen € 125,53 € 709,06 € 266,10
Alleenstaande Met schulden € 162,44 € 709,06 € 266,10
Samenwonend Geen € 150,54 € 850,63 € 319,44
Samenwonend Een met schulden € 172,72 € 850,63 € 319,44
Samenwonend Twee met schulden € 194,81 € 850,63 € 319,44