Wat is bewindvoering?

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel en is voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk of voor langere tijd) niet in staat zijn om hun eigen financiën goed te kunnen regelen.

Voor wie is bewindvoering?

Tot onze doelgroep behoren mensen die door ziekte, leeftijd of bijzondere omstandigheden, zoals problematische schulden of een psychiatrische achtergrond hun financiën niet meer zelf kunnen of willen regelen.

Welke taken heeft een bewindvoerder?

 • Het verzorgen van de aanmeldprocedure beschermingsbewind
 • Het opstellen van een budgetplan
 • Het openen van een bankrekening op naam van de cliënt
 • Het ontvangen van inkomen op de bankrekening van de cliënt
 • Het betalen van het weekgeld aan de cliënt
 • Het betalen van de vaste lasten
 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • Inventariseren van de schuldenlast
 • Het treffen van betalingsregelingen of begeleiden naar schuldhulpverlening
 • Het verzorgen van de belastingaangifte Box 1
 • Verzorgen van een Rekening en Verantwoording aan de rechtbank

Tijdens het intakegesprek stel ik samen met u een plan van aanpak op om breder te kijken dan alleen uw financiën.

Wat zijn de kosten voor bewindvoering?

Aan bewindvoering zijn eenmalige opstartkosten en een maandelijkse vergoeding verbonden.
Lees meer hierover op de pagina Tarieven.

Aanmelden voor bewindvoering?

Als u zich wil aanmelden voor een vrijblijvend gesprek of een intakegesprek kunt U contact opnemen met mij via onderstaande link: 
Roeleveld Bewindvoering – Contact