Site Loader
Posbus 166, 1700 AD Heerhugowaard

Op Prinsjesdag zijn grote wijzigingen aangekondigd, vooral over het recht op toeslagen. Deze wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben voor de berekening van het vtlb en de daarmee samenhangende afdracht/afloscapaciteit.

Huurtoeslag
De harde inkomensgrens in de huurtoeslag verdwijnt, de afbouw wordt inkomensafhankelijk. Vooral alleenstaanden houden hierdoor langer recht op huurtoeslag.

Kindgebonden budget
Het kgb wordt verhoogd. Ook de inkomensgrens waar de afbouw van het kgb begint voor partners, wordt verhoogd. Ouders met een hoger inkomen –tweeverdieners – komen hierdoor eerder in aanmerking voor (een hoger) kgb.

Het vtlb
Beide toeslagen zijn een belangrijk onderdeel van (de hoogte van) het vtlb en de ermee samenhangende correctieposten. Voor sommige schuldenaren kan dit een grote verschuiving als gevolg hebben, waardoor de afloscapaciteit toeneemt. De verschuiving is vooral te verwachten voor alleenstaanden met een huurwoning en weinig of geen huurtoeslag en wat meer verdienende stellen met kinderen. Dit geldt naar verwachting niet voor mensen een minimuminkomen en/of alleenstaande ouders; hun toeslagen kunnen namelijk wel hoger worden, maar hun afdracht vermoedelijk niet.


Bron: bureauwsnp.nl

Post Author: Stephanie Roeleveld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *